Lund

Här publiceras nyheter om Ockupantscenen Lund

Lördagen 29/3

Festivalalsång!

Jadå, vi kan inte bara ta hus, vi sjunger vackert också! När ni kommer till Lund den 16/5, se då till att ni lärt er låten som kommer att vara på allas läppar. Melodin är ”those were the days” och texten är skriven av ett gäng Smultronninjas! Skriver du också låtar, dikter eller andra texter skicka de till 165( a) ockupantscenen.se eller ockupantscenen( a )gmail.com

För länge sedan fans vårt smultronställe
Där vi levde bodde mådde bra
Men kommunen hade andra planer
De gillar inte allting som vi sa

Då kom Jan Christer Sandh
Han hytte med sin hand
Han var så arg så jätte, jätte arg
Han rev vårt fina hus
Men räkna tji med bus
Var är du nu, var är du JC Sandh

Nanana…

VAR ÄR DU NU, VAR ÄR DU JC SANDH!

Kommunen trodde att dom hade segrat
Men när dom river ett så tar vi två
Lilla JC pallar tji han slutar
Framåt smultronvänenr ska vi gå

Fram till vårt nya hus
Riv det och det blir bus
Och Jxxxxgren vi bryter dina ben
Först tar vi rådhuset
Sen tar vi stadshuset
Ja hela stan, ja den ska stå i brand

Nanana…

JA HELA STAN, JA DEN SKA STÅ I BRAND!

När vi sedan tagit hela staden
Ska vi bygga en av vår modell
Mats Helmfrid och insatschefen Per Grahn
Aldrig mera kastar oss i cell

Det blir festival var dag
Haha vad jag blir glad
Och AUC åt helvete med det
Vi hittar nya sätt
Och vi gör alltid rätt
När borgarasen springer i reträtt

Nanana…

NÄR BORGARASEN SPRINGER I RETRÄTT!

Onsdagen 11/3
Di rige di kan – å di faddige di försögor!

Under hösten 2008 ockuperades ett antal tomma hus, främst i Lund, Malmö och Göteborg. Det gjordes av bostadslösa, trångbodda, fattiga, arbetare, arbetslösa ungdomar som lagt märke till att det trots allt bostadselände fans hus som man kunde bo i, träffa vänner och skapa gemenskap i. Grannarna till ungdomarna var på det hela taget mycket positiva och inte undra på det. Husen togs väl omhand och flera gånger gjordes upprustningar, en dialog grannar emellan uppstod som inte alla gånger är vanligt och media skrev husockupanternas lov. De enda som egentligen inte gillade husockupanterna, det var husägarna själva, kommunen. Den egentliga anledningen till det, för deras del är svår att förstå. De gick knappast miste om några hyresintäkter och deras kostnader ökade inte på grund av de nyinflyttade. Däremot ökade deras kostnader till följd av de processer de drog igång för att kasta ut ungdomarna. För processen kring Smultronstället begär nu kommunen 150 000 kr av personer som inte har några ekonomiska medel att börja med. Vad är det kommunen vill egentligen? Skinna de redan utsatta, sparka på de som ligger eller förhindra att folk försöker lösa sina problem när inga andra gör det? Problemen försvinner inte genom att begära 150 000 av ungdomarna. De förvärras! Samtidigt får man se hur de själva organiserar det för sig. HSB i Skåne har till exempel löst det så för sig själva att när det är någon höjdare som uppenbarligen skitit i det blå skåpet låter man det gå för den här gången. De rika och de med kunskap om hur man vrider och vänder på lagen till oigenkännlighet kan slingra sig ur de svåraste kniporna. Vi andra får fortsätta att försöka. Den 16 maj kommer Lunds bostadslösa, trångbodda, fattiga, arbetare, arbetslösa att försöka. Inte som en sista utväg utan som början på något nytt. Som en början på ett Lund som vi som bor här har makten över.


Onsdagen 4/3

Lunds kommun har sålt rätten till urban inredning i vår stad till
reklamjätten JCDecaux. Det innebär att företaget har rätt att bestämma hur
flera av de prylar: lyktstolpar, parkbänkar, soptunnor och reklamskyltar,
som vi som bor i staden använder eller tvingas titta på dagligen ska se
ut. JCDecaux har bestämt att mörkgrön var den bästa färgen och valde
därför att all inredning skulle ha den färgen. Det tycker några av oss som
använder de här prylarna är fucked up så vi bestämde oss för att måla om.
Med en riktigt fet spraymall och massor med råsa, lila och gul färg målade
vi om så många prylar vi orkade, och de blev skitsnygga! Det handlar dels
om att färgen mörkgrön blir väldigt tröttsam att titta på i längden men
framför allt så handlar det om vem som har rätten att tala om för oss hur
vår stad skall se ut, hur den ska fungera och vilka som får bestämma i
den. Är det stora företag i Frankrike som vi dessutom måste betala pengar
till eller är det de som bor i städerna som skall bestämma? Kommunen tror
att de kan ge bort delar av vår stad till storföretag och förvänta sig att
vi glatt ska betala för det eller över huvud taget acceptera det. När vi
målade om parkbänkarna och soptunnorna så tog vi tillbaka delar av vår
stad. Den 16/5 kommer ockupationsfestivalen och då ska vi att ta över hela
jävla stan! Vi har börjat, bit för bit, sakta men säkert, den 16/5 är den
här staden vår. God natt kommunen!

p3040137

p3040114

p3040150

p3040111

p3040141

/Lund gatusamurajer

Måndag 2/3
Wapiti webshop och ockupantfestivalen

Wapiti Webshop nyhetsbev nr 1 2009

Ockupationsfestivalen i Lund
Den 16:e maj kommer husockupanterna från Smultronstället i Lund tillsammans med många andra kamrater att arrangera Sveriges fetaste ockupationsfestival någonsin. Med demonstrationer, massaktioner, gatufester, ockupationer, olydighet, ilska och glädje kommer staden att för några dagar förändras. Redan jobbar flera stora grupper med detta arrangemang, men för att festival ska bli allt den kan bli så krävs det såklart att fler av de socialistiska organisationer och personer som kämpar för ett bättre och samhälle ställer sig bakom projektet. Bara genom att hela tiden sträva efter att bli en rörelse som engagerar så många som möjligt kan vi förändra samhället i grunden.

Wapiti stödjer festivalen
Vi i Wapiti Webshop ser vår verksamhet, det vill säga att ta fram och sprida produkter med socialistiska budskap, som något som ligger mycket nära ockupationsrörelsen. Anledningen att vi gör det vi gör, anledningen att vi överhuvudtaget existera, stödja den här typen av projekt som i praktiken för den socialistiska rörelsen framåt. Därför kommer vi att stödja detta utmärkta initiativ ekonomiskt, moraliskt och praktiskt. Vi hoppas att andra organisationer i vår revolutionära socialistiska rörelse ser det intressanta i att engagera sig i detta och väljer att samarbeta med ockupationsfestivalen – antingen genom praktiskt hjälp eller ekonomiskt stöd.

Hjälp ockupantfestivalen du med!
För de kamrater som känner att de vill bidra men inte vet hur så kommer Wapiti att tillhandahålla en av många möjligheter. Från och med första mars kommer vi att sälja nya wapiti-stickers med tema husockupationer för 25 kr bunten. Vi kommer även att sälja festivalens egna klistermärken. För varje såld bunte går tio kronor direkt och helt oavkortat till ockupantionsfestivalens kassa. Att man får snygga stickers att sprida i sitt bostadsområde och kan på så sätt föra ut budskapet om att även kapital bundet i fastigheter bör socialiseras är så klart en bra bonus.

Den som bara vill skänka pengar till festivalen utan att få klistermärken kan göra det. Det är bara att sätta in pengar på vårt plusgiro, skriv ”ockupanterna” som meddelande så ska vi se till att de når rätt personer direkt.

Still not loving police!
Polisens uttalande från Rosengårdsupploppen som nyligen hamnade i medias fokus är inget som överraskar oss på Wapiti. Alla vet att snutens uppgift är att skydda kapitalismen och gå på alla som står upp för sig eller kaxar emot. Med visdomsord från Snoop Dogg i bakhuvet har vi därför tryckt upp snygga t-shirts och stickers med texten ”still not loving police” så att alla tydligt kan visa upp vad de tycker om ”grisajävlarna” som polisen kallas här nere i södern. T-shirten är tryckt i två röda nyanser på en marinblå Fruit of och The Loom Premium och kostar bara 150 kronor.

Några som helt och hållet ställde upp på denna enkla livsfilosofi är de revolutionära hip-hop-hjältarna i Dead Prez som under sin Lundspelning hängde upp trycket framför sina turntables och förklarade att polisen är ett globalt problem och att det inte fanns någon som helst anledning att visa snutar någon kärlek. T-shirtsen går åt som smör i solsken, så passa på att köpa en innan din storlek tar slut!

Vi ses på Lunds gator och i våra ockuperade hus i maj!

Wapiti Webshop, första, mars 2009, Lund.

Plusgiro 324621-2 info /ät/ wapiti.se

Fredag 27/2

Vänsterjuristernas utredning angående rivningen av Smultronstället.

Vänsterjuristerna Lund har med anledning av husockupationerna i Lund och Malmö förra hösten granskat kommunens agerande i samband med de plötsliga rivningarna av de hus som ockuperades. Utredningen visar att Lunds kommun bland annat har agerat maktfullkomligt. Rättsutredning av rivningen av det ockuperade huset på Kävlingev. 51 (Smultronstället) Vid trettontiden den 4 november 2008 revs det så kallade Smultronstället – bostadshuset på Kävlingevägen 51 i Lund – efter drygt tre veckors ockupation. Ett par timmar tidigare hade huset stormats av polis och sex personer greps i samband med detta misstänkta för grovt olaga intrång. Händelseförloppet är vid det här laget allmänt känt och kommunens agerande har redan diskuterats i media men det rättsligt korrekta i det har fortfarande inte ifrågasatts. Detta trots att en undersökning av gången i rivningslovsärendet som föregick rivningen snabbt visar på allvarliga brister. Fastigheten Nöbbelöv 2:4 där huset låg ägs av det kommunalägda företaget Lundafastigheter. Samma morgon som Smultronstället revs lämnade representanter för företaget in en ansökan om rivningslov. Samtidigt lämnade en representant för kommunen in en rivningsanmälan. Båda godkändes inom loppet av ett par timmar. Enligt den lag som reglerar rivningar och nybyggnationer (plan- och bygglagen, nedan förkortat till PBL) krävs för hus som Smultronstället vilka är belägna inom detaljplanerat område att rivningsbeslut och rivningsanmälan godkänns innan rivningsarbetet får påbörjas. Dessutom måste man i normalfallet vänta minst tre veckor från det att rivningsanmälan godkänts med att vidta några åtgärder. Det finns en möjlighet för Byggnadsnämnden att ge dispens vilket innebär att arbetet kan få påbörjas tidigare än så men undantag skall endast göras i okomplicerade fall. Som exempel kan nämnas att det normalt inte skall ske ens vid rivning av ett förråd. Det är alltså tydligt att bostadshus inte omfattas av undantaget. Treveckorsfristen är enligt Boverkets föreskrifter till för att säkerställa att ‘byggnadsnämnden skall kunna hinna få en bild av kontrollbehovet i projektet och ta ställning till om rivningsplan och kvalitetsansvarig behövs’. Kontrollbehovet beror på hur stora risker rivningen innebär för miljö samt för de personer som ska utföra rivningen. Om det anses nödvändigt med en rivningsplan skall den redogöra för vilka miljöfarliga byggnadsmaterial som kan tänkas förekomma i byggnaden och hur man ska hantera rivningen för att dessa inte skall orsaka någon större skada på miljön. Utöver detta krävs även en redogörelse för hur kraven på arbetsmiljön skall tillgodoses då det är centralt att de som utför rivningen inte utsätts för risker under rivningsarbetet. Till exempel är det viktigt att ange vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika att rivningsarbetarna exponeras för asbest och andra hälsofarliga byggnadsmaterial. Den rivningsplan som Lundafastigheter lämnat in tillsammans med rivningsanmälan innehåller mycket knapphändiga uppgifter och uppfyller endast det minimikrav som ställs för att den över huvud taget skall kunna behandlas. Ingen miljöbesiktning tycks ha förekommit på plats och uppgifterna som rör eventuell förekomst av miljöfarliga material är närmast standardiserade då de endast nämner asbest och bly, material som regelmässigt förekommer i hus byggda på 50-talet. Det är uteslutet att ett så bristfälligt material kan ha gett en tillräckligt klar bild av de eventuella risker som kunde ha varit förknippade med rivningen för att rivningsanmälan skulle kunna godkännas. Visserligen anges inte uttryckligen i lagtexten hur omfattande beslutsunderlaget måste vara i varje enskilt fall men byggnadsnämnden har i detta fall handlat i strid med såväl Boverkets rekommendationer och sin egen praxis. Till exempel har treveckorsfristen respekterats i samtliga fem ärenden om rivningslov av samma karaktär som föregick det aktuella fallet, även i de fall som det rört sig om betydligt enklare åtgärder än rivningen av Smultronstället. I dessa fall har alltså byggnadsnämnden följt Boverkets rekommendationer. Utöver detta kan även nämnas att ett beslut om rivningslov vinner laga kraft först efter tre veckor. Under denna tid kan beslutet överklagas och varje rivningsåtgärd som sker innan laga kraft inträtt är i egentlig mening otillåten. Kommunen valde alltså genom att riva huset samma dag som beslutet togs att beröva eventuella berörda parter möjligheten att överklaga beslutet. Det anmärkningsvärda i detta fall är dock inte att enskilda tjänstemän på stadsbyggnadskontoret har godkänt en bristfällig ansökan om rivningslov och en likaledes bristfällig rivningsanmälan. Det är inte heller att en process som normalt sett tar flera veckor har kortats ned till ett par timmar eller att kommunen rivit huset trots att laga kraft ej inträtt. Det är i stället att samtliga personer som varit involverade – såväl sökande som de som behandlat ansökan – har medgett att det förekommit påtryckningar från kommunens sida för att snabba på processen. Det uttryckliga motivet till detta var att kommunen “ville undvika opinionsbildning kring ärendet”. Samtliga beslut som tas inom kommunen blir offentliga, något som sker just för att kommunens invånare skall ha insyn i de styrandes agerande och ges möjlighet att klandra dem om besluten är felaktiga. För att hindra detta har alltså företrädare för kommunala Lundafastigheter krävt att rivningsärendet skall behandlas så snabbt som det över huvud taget är möjligt av tjänstemän som även de är anställda av en kommunal nämnd. Man har medvetet valt att sätta regler som är till för att skydda miljö och arbetsmiljö åt sidan för att undvika att kommunens hantering av Smultronstället utsattes för kritik. Det är uteslutet att ett godkännande av den undermåliga ansökan och rivningsanmälan hade getts om inte kommunen hade varit såväl sökande som beslutsfattande organ. Genom detta agerande har kommunen brutit mot likabehandlingsprincipen. Den innebär att kommunen ska hantera alla inkomna ärenden lika, utan sk “gräddfiler”. Det finns alltså ett förbud mot särbehandling som gäller både kommunala och privata företag. Det är möjligt att rivningen faktiskt inte innebar några risker för arbetande på platsen eller miljö. Det är också i allra högsta grad sannolikt att kommunen hade fått riva huset oavsett om påtryckningar hade förekommit eller ej. Förmodligen kommer även kommunens planer på nybyggnation i området att genomföras även om det kommer att dröja några år innan den nya detaljplan som krävs för att möjliggöra dessa kan antas. Huset hade alltså antagligen inte kunnat stå kvar i mer än två till tre år innan det blev nödvändigt att ta ställning till en rivning. Det går dock inte att bortse från det maktfullkomliga i kommunens agerande. Oavsett om de beslutande tjänstemännens agerande styrdes av lojalitet gentemot arbetsgivaren eller av mer eller mindre uttalat tvång är följden ändå densamma. De valde att godkänna Lundafastigheters ansökan i strid med PBL och att därigenom bortse från de eventuella risker som detta kunde medföra för personer som befann sig på platsen vid rivningen samt för miljön. Allt detta för att skydda kommunen från de protester som kunnat bli följden om ärendet behandlats i enlighet med gällande lag och övriga föreskrifter och tillåtits ta den tid som egentligen hade krävts.

Fredag 13/2

I höstas försökte vi, med hjälp av fredliga metoder, förändra bostadspolitiken i Lund.

Vi ockuperade fyra hus, helt öppet, och skapade en stor debatt om bostadsproblematiken i rikstäckande media. Ockupationerna blev mycket väl mottagna av Lunds invånare. De ”folkvalda” politikerna delade dock inte dessa åsikter. De valde att bemöta vår öppenhet med lögner och våld. Vi är jävligt trötta på att bli slagna av poliser och förda bakom ljuset av politiker och tjänstemän.

I alla debatter, och under de två möten med politikerna vi till slut fick, försökte de trycka i oss meningslös propaganda och försökte förklara för oss gång på gång hur bra deras flyttkedjor fungerar. Vi som själva bor i Lund lever i världen de pratar om. Vi vet att deras flyttkedjor inte fungerar och vi är trötta på att se deras byggplaner för lyxlägenheter som bara de mest välbärgade har råd med. Vi behöver någonstans att bo nu!

Vi ger oss inte förrän vi vunnit.

Den 16-17 maj i år, 40 år efter Sveriges första husockupation ordnar vi därför en ockupationsfestival i Lund. Under dessa två dagar kommer Lund förvandlas till ett utrymme för alla att vistas på och i. Staden kommer tas över med ballonger och färgglada masker, av graffitikonstnärer och husockupanter, med bengaler och feta beats.

Vi kommer att ta tomma hus och lokaler – utan att be om lov.

Kommunalpolitikerna är rädda just nu. De har äntligen insett att alla inte vill leva efter deras regler. Alla vill inte lägga större delen av sin inkomst på hyreskostnader eller ta jättelån för att köpa lägenheter med golvvärme och helkaklade badrum. Det finns personer som först och främst vill ha tak överhuvudet, bo tillsammans med vänner och prioriterar säkra bostadskontrakt.

Vi bor osäkert, vi bor i andra, tredje hand, på tidsbegränsade kontrakt, några flyttar flera gånger om året, några bor på soffor. Vi söker våra bostäder på blocket där det ställs orimliga krav såsom att vi får bo gratis mot att vi utför ”hushållstjänster”, att vi går med på att aldrig ta med besökare hem till vårat rum eller att vi lämnar några månaders hyror i deposition. Hur ska vi ha råd med det? Vi har inga fasta jobb; vi är timanställda på snabbmatskedjor, i vården, i butiker, i restaurangbranchen, vi är studerande som jobbar extra för att få det att gå ihop. Vi är osäkert anställda och vi har osäkra boenden, hur skulle vi kunna betala en depositionsavgift?! Vi lever osäkra liv där vi inte vet hur länge vi har någonstans att bo eller hur länge vi är anställda. Våra liv är villkorade av anpassningar för att få behålla de få timmar på jobbet vi får, vi anpassar oss in i absurdum för att få någonstans att bo.

Vi vill inte leva våra liv såhär och därför tänker vi göra något åt det.

Politikerna har förstått att vi inte bara är en liten grupp upprörda unga. Vi är fler än vad de tror och vi har många som delar våra åsikter. Vi är många som är jävligt trötta på att flytta runt mellan olika svarta andrahandskontrakt och aldrig kunna slappna av. Varje år tvingas studenter ta in på vandrarhem, tälta eller avsluta sina påbörjade studier på grund av bristen på lägenheter.

Lund har många tomma hus att erbjuda. Och företagen tjänar på våran bostadsbrist: den hyran som de förlorar på att inte hyra ut förlorar de aldrig utan de får skatteavdrag för den uteblivna inkomsten. De tjänar på att ha tomma lokaler så att de kan driva upp hyrorna medan vi får betala för kalaset! Vi betalar deras tomma lokaler, varför skulle vi inte ha rätt till att vara där!?

Vi tar problemet i egna händer och löser det genom att flytta in i ett av dessa. Vi kommer inte ha inte golvvärme och ingen av badrummen kommer vara helkaklade. Men det kommer fan bli så mycket bättre än hur vi har det nu. Politikerna ser detta som ett hot och med smultronstället beslutade bakom vår rygg att vräka oss.

De rev ett hus, vi tog två, de tog de två husen, nu tar vi hela jävla stan!

Välkommen till Lund den 16-17 maj.

Tisdag 9/2
Idag gjorde Lunds husockupanter det känt att de kommer att fixa en ockupationsfestival i Lund lördagen och söndagen den 16-17 maj. Med spelningar, teater och massa balla, megacoola prylar skall de ta över staden och ställa till med fest. Samtidigt pressenterade Lunds studentkårer en rapport om bostadssituationen för studenter i staden och till och med allas våran lilla kommunfullmäktiges ordförande Mats Helmfrid var där. Rapporten gick ut på att konstatera det vi alla redan visste, dvs. att det är lögn i helvete att få tag i ett förstahands kontrakt. Hyrorna är sjukt höga och det fattas flera 1000 bostäder och då gäller detta bara studenterna. Studenterna som trots allt har en del universitetsanknutna institutioner som arbetar specifikt med den målgruppen. Antalet unga som tvingas bo kvar hos sina föräldrar ökar och situationen för de som inte studerar och inte kan bo kvar hemma är ohållbar. Samtidigt lägger denna lilla Mats Helmfrid ner massor med resurser på att riva hus, se till så att inga går in i tomma hus och inte minst en massa resurser från polis och rättsväsendet för att driva processer mot de ungdomar som inte har kunna vänta på härbergen eller tröttnat på att betala 70 % av sin disponibla inkomst i hyra. Vi på Smultronstället Support känner oss lättade och glada över att höra att Lunds husockupanter har bestämt sig för att anordna den här festen. Kommunens dystra icke-planer har vi tröttnat på för länge sedan! Festivalen kommer att bli det hypercoolaste, ninjafräckaste och megaballaste som hänt Lund sedan Smultronställets glansdagar. Vi längtar redan!

//
Smultronstället Support

Läs pressmedelandet som Lunds husockupanter skickade ut:

Lunds husockupanter bjuder in till ockupationsfestival!

Den 16-17:e maj bjuder Lunds husockupanter in till ockupationsfestival.
Under två dagar kommer vi att förändra Lund. Ballonger, färgglada masker,
graffitikonstnärer, husockupanter med bengaler och feta beats kommer att
förvandla Lund till en stad i vår smak.
”Vi tänker öppna staden för alla. Vi har kontakt med grymma DJ:s,
artister, graffitikonstnärer, och ockupanter. Vi vet att folk från hela
norden ar intresserade av att komma. Framförallt vet vi att Lundaborna är
jävligt trötta på situationen med bostadssegregation, bostadsbrist och
bostadskostnader, och de har ju visat vad de går för innan.” Säger Thyra
Skär från Smultrongänget.

Ockupationsfestivalen kommer att bjuda på gatufester, stora
demonstrationer, massa småaktioner och självklart massockupationer. I
dagsläget planeras bland annat gatuvolleyboll, pingisturneringar,
gatukonstworkshops, filmvisningar, improvisationsteater och sambatåg.
Aktiviteter som kommer att pågå från morgon till kväll i två dagar.

”Det här är en politisk fråga, inte en polisiär och vi är trötta på att
politikerna tar till våld så fort dem inte får som de vill. Ingenting
kommer att förstöras, det kommer inte bli några kravaller, inga
skyltfönster kommer att krossas och inga bilar kommer sättas i brand under
vår festival, så länge vi får genomföra den och får ha våra hus ifred.”
”Vi har aldrig hymlat med våra politiska krav men politikerna vägrar
lyssna på oss. Istället har de gett oss ett löjligt skadeståndskrav på
över 150 000 kr. I kravet ingick bl.a. 90 000 för en container vi inte
bett om och resterande för tjänstemannalöner. Pengar som skulle ha kunnat
användas till att bygga nya bostäder” berättar Thyra.
”Vi är inte rädda för kommunen eller polisen, det borde ingen behöva vara.
Vi vill flytta in i deras tomma rivningskåkar och skadar ingen. Men sa
fort vi gör det, river dem husen och försöker åtala oss för påhittade
brott. Så länge vi inte har ett hus och så länge våra kamrater är
brottsanklagade för att vara bostadslösa kommer vi köra på för fullt med
festivalen. Nu tar vi hela jävla stan istället för att deppa!” Avslutar
hon.

Välkomna till Lund den 16:e maj!

/Media-Propaganda-Mobiliseringsgruppen 16/5.

för mer information, kontakta:

165@ockupantscenen.se

Tisdag 13/1

Fuck det!

En längre tid har gått utan att några husockupationer genomförts. Repressionen har varit hård och i både Lund och Göteborg har gripna husockupanter blivit DNA-bokförda som om de vore terrorister. Man kan fråga sig om Per Grahn och de andra poliserna i Lund kommer att damsuga alla tomma hus i kommunen för att se om det fins någon återfallsförbrytare. Smultronninjas låter hälsa att de ser fram emot nystädade och frächa hus i framtiden. Naturligtvis är det inte frågan om några återfall i kriminella handlingar – problemen kvarstår och orsaken har dragits ut i rampljuset. Kommunen uppbackade av sina grisar inom lundapolisen – och så naturligtvis alla de privat ägda bostadshus/lokaler som står tomma i väntan på bättre konjunkturer. Fuck det! Det har varit lugnt ett tag, men smultronsamurajerna tar bara sats. Nästa gång kommer de att slå till med full kraft!

Peace out!

Lördag 20/12 10.10
Ge dem lokalen tillbaks!

Under flera nätter i rad har ungdomar från Malmö gjort uppror i Rosengård. Bilar har bränts, polisen har satts på hälarna och barrikader har byggts. Ungdomarna som ockuperat källarlokalen har visat att de inte låter sig köras över hur som helst. De har tagit saken i egna händer när de lämnats vind för våg av Contentus och kommunen. Dialogen avslutas återigen av fastighetsförvaltare genom polisinsatser.

Oroligheter har inte dykt upp från ingenstans. När Contentus väljer att göra en polissak av konflikten kring källarlokalen så har man visat att diskussioner och de sedvanliga demokratiska vägarna för att lösa konflikter i en representativ demokrati avslutats. Det återkommer överallt i Sverige. Lunds kommun väljer att riva Smultronstället, vräka boende från hus som annars stått tomma, ockupationen Tåget i Malmö likadant. När Contentus och kommunen väljer att skicka polisen till Rosengård istället för att avsluta samtal som uppenbarligen inte kan ses som färdiga då har man lagt ribban. När kravallutrustad insatspolis skickas till ockupanter som med fredliga metoder försöker tvinga till sig fortsatta samtal så har man visat hur konflikter löses. Det är inget som ockupanterna i Rosengård bett om – lika lite som några av de andra ockupationsinitiativen i Sverige.

Vi på Smultronstället Support frågar oss ifall detta verkligen är vägen kommunerna vill vandra.

Ge källarlokalens ockupanter lokalen tillbaka.
Dra tillbaka polisen från Rosengård.
Sluta jiddra börja trolla!

/Smultronstället Support

Onsdag 8/12 13.20

En symbolisk ockupation inleddes precis innan mötet med kommunen angående boendesituationen för den grupp ungdomar och dess medföljande rörelse som ockuperat hus i Lund under hösten. Dock så tog sig polis in mycket snabbt och har vid skrivande stund utrymt huset. Det verkar mycket orimligt att ärendet endast skulle vara polisiärt, utan att något samråd har skett med kommunen. Vi ser alltså att situationen återigen blir att man behandlar bostadslösa som kriminella.

”Vi är arga och blir argare hela tiden över hur vi blir behandlade.” Säger Saga från smultrongänget. ”Ockupationens betydelse var framförallt att sätta press på kommunen och visa dem att vi inte accepterar att bli behandlade hur som helst. Var ska vi ta vägen nu? Det är dags att kommunen brukar allvar och inte bara kommer med hot eller byråkratiska undanflykter.”

Mötet med kommunen ska precis påbörjas. Där kommer förutom bostadssituationen också tas upp frågor som rör nerläggande av straff för tidigare ockupationer. De som var vid den nya ockupationen samt de som var inuti har bussats till polisstationen, en omhändertagen och sex gripna för olaga intrång.

”Det här är en politisk fråga. Vi vill inte ha polisen involverade i det här överhuvudtaget – såvida de inte tänker be om ursäkt eller bygga ett nytt hus åt oss. Nu hoppas vi på att kommunen växer upp och börjar göra något åt problemen på riktigt.”

För mer information, ring 070 977 9862

– Smultrongänget, 8:e december.

Onsdag 3/12 15.48

Sent skall syndaren vakna

Sent skall syndaren vakna heter det. Äntligen har kommunen tagit sitt förnuft till fånga och gått med på de fd. boendes krav och bokats ett möte. Mötet kommer att hållas på måndagen den 8/12 kl 16.00. Platsen är inte avgjord än men förhoppningsvis Kulturmejeriet eller Hemgården. Smultronstället Support uppmanar alla supporters att sluta upp och visa sitt stöd för de som går till mötet. Fullständig information kommer publiceras senare. Klart är att de fd. boende får vara med å sätta dagordningen, tid och plats har beslutats om i samråd och en representant från de fd. boende kommer att vara ordförande på mötet.

Smultronsupporters! Kom till mötet och visa ert stöd! Måndagen den 8/12 kl 16.00.

Tisdag 3 Dec 00.22

Fd. boende söker dialog.

Under en längre tid har vi, fd. boende på Smultronstället, Björnbärssnåret och Törnrosdalen sökt dialog med kommunen. Envist ringande, uppsökande och påknackande har resulterat i löften om framtida möten. Vi har föreslagit tider och platser och gjort klart att vi varit beredda att se till så att en dialog kan påbörjas. Samtidigt som löften har getts så har ingenting hänt. Inga tjänstemän har ringt tillbaka och de verkar tro att vi skall ge upp i tjänstemännens svåråtkommlighet. Tror dom det så tror dom fel! Men det bör komma till allas kännedom att vi inte gjort annat än att sökt dialog för att reda ut det som är fel. Att kommunen väljer en struts-strategi gör inget bättre.

Tisdag 18 nov 22.10

Parkstädningen i eftermiddags gick mycket bra. Det nedbrända planket togs bort och allt skräp och löv skyfflades bort. Två poliser dök upp efter ca en timme och kollade läget, de bad oss att sluta såga i staketet som kommunen satt upp för att blockera infarten till parken men tyckte det var bra att vi städade upp i parken där det enligt dem hade hängt en massa ”dåliga människor”.

Efter parkstädningen drog en stor grupp mot Malmö för att delta i deras manifestation. På vägen till Malmö ringer SVT upp två av smultronockupanterna och frågar om vi deltog i den nya ockupationen av cykelverkstaden på bankgatan. De berättade för oss att danskregistrerade bilar hade släppt av ett större antal aktivister utanför huset och att aktivisterna tagit sig upp på taket. Detta var en nyhet för oss.

http://sydsvenskan.se/lund/article390495/Ockupanter-vid-Bankgatan-i-Lund—igen.html

http://www.skanskan.se/article/20081118/NYHETER/582312919/1012/NYHETER/*/LUND-UPPDATERAD-2040/ater-ockupanter-pa-bankgatan

Demonstrationen i Malmö var lyckad och drygt 80 personer gick i ett demonstrationståg från möllevångstorget till centralstationen.

http://www.skanskan.se/article/20081118/NYHETER/996409999/1012

Tisdagen 18 nov kl 14.50

Idag onsdag kommer vi att städa upp i Bytaregången i Lund, på
hörnet av St Petri Kyrkogata och Bytaregatan med start klockan
15.15. Välkommen att hjälpa till, vi bjuder på fika!
Kommunen stängde parken för två år sedan för att bli av med hemlösa
som hängde där. Vi tycker det är fel av kommunen att stänga av en
park som används så pass mycket med grindar och plank. Det finns en
trevlig lekplats,mysiga parkbänkar och buskar. Det är en fröjd att
gå igenom en solig höstdag, istället för att gå på  stora gator,
trafikerade av bilar och bussar. Vi hörde att staketet som kommunen
satt upp nu har avlägsnats och nu när parken är öppnad igen vill vi
hjälpa till att få den snygg och brukbar igen. Kommunen verkar tro
att de kan lösa bostadsbristen genom att stänga våra parker och
riva våra hus. Genom att flytta in i tomma hus och förvandla dem
till bostäder löser vi de problem politikerna inte kan lösa själva.
Bytaregången är en del av vår stad och vi har lika stor rätt att ta
del av den som politikerna.
Öppna stan åt alla!
Ingen äger en allmän plats!
Smultronmyrorna

11 svar till “Lund

 1. Ping: Lund öppnar upp staden! « Ockupera Mera!

 2. Ping: Pressmedelande från ockupantscenen i Lund « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 3. Ping: Veckojubileum i senaste ockupationen i götet « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 4. Ping: Ge dem lokalen tillbaks! « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 5. Ping: Fuck det! « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 6. Ping: Ockupantfestivalen 16/5 « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 7. Ping: River de ett så tar vi två. Tar de dem så tar vi hela jävla stan! « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 8. Ping: Vänsterjuristernas utredning angående rivningen av Smultronstället « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 9. Ping: Wapiti Webshop och ockupantfestivalen « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 10. Ping: Vi ska måla hela staden lilla JC « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

 11. Ping: Di rige di kan - å di faddige di försögor! « Ockupantscenen - Ockupera Mera!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s